Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge – DIGITAL WEEK

El curs 2018-2019, el centre va entrar en el programa d’innovació pedagògica Tecnologies digitals per a l’aprenentatge.

Aquest programa tenia una durada de 3 anys i havia d’haver finalitzat el curs 2020-2021, però a causa de la pandèmia, el curs que s’havia d’implementar amb l’alumnat no es va poder fer i es va extendre un any més, fins el curs 2021-2022.

Les motivacions d’entrar en aquest programa d’innovació va ser diverses: la necessitat de fer un salt de qualitat en l’ús de les tecnologies mòbils per buscar-ne una normalització en la seva utilització transversal, el foment de la producció i utilització d’APP’s, que puguin ser utilitzades transversalment en tots els àmbits, també en la projecció externa del centre, la conveniència de millorar la projecció del centre en el nostre entorn mitjançant la diversificació de mitjans de comunicació digitals, la prioritat de normalitzar les tecnologies digitals entre l’alumnat, especialment aquell que per raons socials hi ha tingut poc accés i finalment, acabar de consolidar aspectes de la competència digital, integrant-los en un projecte global.

Així doncs, el primer curs es va definir el projecte. El segon curs es va fer formació del professorat en tecnologies digitals i es va preparar el projecte. El darrer curs s’ha revisat tot el projecte i s’ha dut a terme amb l’alumnat de l’ESO a l’abril del 2022.

La materialització d’aquest projecte és la DIGITAL WEEK. Una setmana on tots els cursos de la ESO han treballat al voltant d’un mateix centre d’interès i on cada curs treballa unes eines digitals diferents, obtenint com a producte final (de 1r a 4t d’ESO): una revista digital, vídeos, punts geolocalitzats i tours virtuals.

El centre d’interès del curs 2021-22 han estat les associacions, entitats i els equipaments esportius de Mollerussa. Els volem agrair a tots ells la seva col·laboració, sense la qual aquest projecte no hauria estat possible.

Aquí es pot veure el que s’ha realitzat en cada curs amb més detall:

Digital Week 1r d’ESO

Digital Week 2n d’ESO

Digital Week 3r d’ESO

Digital Week 4t d’ESO