Factura Electrònica

Dades necessàries per realitzar la facturació electrònica:

  • INS TERRES DE PONENT
  • Crta de Torregrossa sn
  • 25230 Mollerussa

NIF: Q7555285A

  • Oficina comptable: A09018876 Intervenció General
  • Òrgan gestor: A09002976 Departament d’Ensenyament
  • Unitat tramitadora: A09002976 Departament d’Ensenyament

Qui ha de presentar la factura en format electrònic?

Les Societats Anònimes, les Societats Limitades i les UTEs sigui quin sigui l’import a facturar.

Ordre VEH/138/2017, de 29 de juny


Web gratuïta per generar la factura electrònica:

https://www.b2brouter.net/es/ca/


On s’han de presentar les factures electròniques?