Biblioteca

Els alumnes de l’optativa de biblioteca del 3r d’ESO han realitzat un BIBLIOTOUR.
Sota la pregunta “¿Conocéis cada Rincón de la biblioteca del Terres?” ens expliquen
cada racó de la nostra biblio.
Us animeu a veure-ho? Fins i tot compartim crispetes al final amb rialles garantides!
Optativa Biblioteca
Departament de Llengua i Literatura castellana