Acords del Consell Escolar

Històric d’acords:
  • Aportacions anuals de les famílies 60€ en concepte de materials i plataformes digitals.