Vulcanisme

El vulcanisme a l’illa de La Palma no ens deixa indiferents. A l’entrada del centre s’exposen les tasques elaborades en les matèries de geologia i llengua castellana.El contingut de geologia ha estat realitzat pels alumnes de 1r d’ESO (zones volcàniques i tipus de volcans), els de 4t d’ESO (tectònica de plaques i vulcanisme) i els alumnes que cursen ciències de la Terra i el medi ambient de 1r de Batxillerat (materials volcànics i riscos volcànics).El contingut de llengua castellana s’ha elaborat amb els alumnes de 1r d’ESO que han participat en la iniciativa “una carta, una sonrisa”, consistent en enviar una carta als alumnes de l’illa de La Palma amb la finalitat d’acompanyar-los, donar recolzament i ànim davant de la difícil situació que estan vivint.

Similar Posts